Wednesday, January 6, 2021

Miyerkules, Enero 6, 2021

Miyerkules kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 4, 11-18
Salmo 71, 2. 10-11. 12-13

Poon, maglilingkod sa ‘yo tanang bansa nitong mundo.

Marcos 6, 45-52

« Basahin at Pakinggan »