Monday, January 25, 2021

Lunes, Enero 25, 2021

Kapistahan ng Pagbabagong-Buhay ni Apostol San Pablo

Mga Gawa 22, 3-16 o kaya Gawa 9, 1-22
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan, Mabuting Balitang aral.

Marcos 16, 15-18

« Basahin at Pakinggan »