Tuesday, January 5, 2021

Martes, Enero 5, 2021

Martes kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 4, 7-10
Salmo 71, 2. 3-4ab. 7-8

Poon, maglilingkod sa ‘yo tanang bansa nitong mundo.

Marcos 6, 34-44

« Basahin at Pakinggan »