Monday, December 14, 2020

Lunes, Disyembre 14, 2020

Paggunita kay San Juan de la Cruz, Pari at Pantas ng Simbahan
Lunes sa Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Mga Bilang 24, 2-7. 15-17a
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Poon, ako’y gabayan mo sa landas patungo sa ‘yo.

Mateo 21, 23-27

« Basahin at Pakinggan »