Monday, September 28, 2020

Lunes, Setyembre 28, 2020

Paggunita kay San Lorenzo Ruiz at mga Kasama, mga martir

Job 1, 6-22
Salmo 16, 1. 2-3. 6-7

Daing ko’y ‘yong dinirinig tuwing ako’y humihibik.

Lucas 9, 46-50

« Basahin at Pakinggan »