Saturday, June 20, 2020

Sabado, Hunyo 20, 2020

Paggunita sa Kalinis-linisang Puso ni Maria

2 Cronica 24, 17-25
Salmo 88, 4-5. 29-30. 31-32. 33-34

Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi.

Lucas 2, 41-52

« Basahin at Pakinggan »