May 2020

Sabado, Mayo 30, 2020

Sabado sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 28, 16-20. 30-31
Salmo 10, 4. 5. at 7

Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati.

Juan 21, 20-25

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Mayo 14, 2020

Kapistahan ni Apostol San Matias

Mga Gawa 1, 15-157. 20-26
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Hinirang ng D’yos ay dinangal sa piling ng mga banal.

Juan 15, 9-17

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Mayo 6, 2020

Miyerkules sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Paggunita kay San Catalina de Siena

Mga Gawa 12, 24 – 13, 5a
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Juan 12, 44-50

« Basahin at Pakinggan »