Wednesday, May 6, 2020

Mga Pagbasa – Miyerkules, Mayo 6, 2020

Miyerkules sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Paggunita kay San Catalina de Siena

Mga Gawa 12, 24 – 13, 5a
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Juan 12, 44-50

« Basahin at Pakinggan »