Wednesday, April 6, 2016

Mga Pagbasa – Miyerkules, Abril 6, 2016

Miyerkules sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 5, 17-26
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Juan 3, 16

« Basahin at Pakinggan »