Saturday, April 23, 2016

Mga Pagbasa – Sabado, Abril 23, 2016

Sabado sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 13, 44-52
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4.

Kahit saa’y namamalas tagumpay ng Nagliligtas.

Juan 14, 7-14

« Basahin at Pakinggan »