Saturday, December 27, 2014

Mga Pagbasa – Sabado, Disyembre 27, 2014

Kapistahan ni Apostol San Juan

1 Juan 1, 1-4
Salmo 96, 1-2. 5-6. 11-12

Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

Juan 20, 2-8

« Basahin at Pakinggan »