September 2014

Mga Pagbasa – Lunes, Setyembre 08, 2014

Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria

Mikas 5, 1-4a
Salmo 12, 16ab. 6kd

Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa Maykapal.

Mateo 1: 18-23

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Setyembre 07, 2014

Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon

Ezekiel 33, 7-9
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Roma 13, 8-10
Mateo 18, 15-20

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Setyembre 05, 2014

Biyernes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Corinto 4, 1-5
Salmo 36, 3-4. 5-6. 27-28. 39-40

Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Lucas 5, 33-39

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Setyembre 04, 2014

Huwebes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Corinto 3, 18-23
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ang daigdig, lahat doon, ang may-ari’y ating Poon.

Lucas 5, 1-11

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Setyembre 03, 2014

Miyerkules ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Corinto 3, 1-9
Salmo 32, 12-13. 14-15. 20-21

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos.

Lucas 4, 38-44

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Setyembre 02, 2014

Martes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Corinto 2, 10b-16
Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab. 13kd-14

Mat’wid ang Poong dakila sa lahat ng kanyang gawa.

Lucas 4, 31-37

« Basahin at Pakinggan »