Sunday, November 25, 2012

Mga Pagbasa – Linggo, Nobyembre 25, 2012

Pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan

Daniel 7, 13-14
Salmo 92, 1ab. 1k-2. 5

Panginoo’y naghari na! Ang damit n’ya’y maharlika.

Pahayag 1, 5-8
Juan 18, 33b-37

« Basahin at Pakinggan »