Saturday, November 10, 2012

Mga Pagbasa – Sabado, Nobyembre 10, 2012

Sabado ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon
Paggunita sa Dakilang Papa San Leon

Filipos 4, 10-19
Salmo 111, 1-2. 5-6. 8a at 9

Mapalad s’ya na may takot sa D’yos na magandang-loob.

Lucas 16, 9-15

« Basahin at Pakinggan »