Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 10, 2012

June 10, 2012

Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon

Exodo 23, 3-8
Salmo 115, 12-13. 15 at 16bk. 17-18

Sa Panginoong tumubos kalis ng inumi’y handog.

Hebreo 9, 11-15
Marcos 14, 12-16. 22-6


MAGNILAY TAYO!

Leave a CommentPrevious post:

Next post: