November 2011

Mga Pagbasa – Huwebes, Nobyembre 10, 2011

Paggunita sa Dakilang Papa San Leon

Karunungan 7, 22 – 8, 1
Salmo 118, 89. 90. 91. 130. 135. 175

Walang hanggang, Poong Diyos, Salita mong tumutubos.

Lucas 17, 20-25

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Nobyembre 09, 2011

Kapistahan ng Pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma

Ezekiel 43, 1-2. 4-7a
Salmo 121, 1-2. 3-4. 8-9

Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos.

Juan 2, 13-22

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Nobyembre 08, 2011

Martes Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon

Karunungan 2, 23 – 3, 9
Salmo 33, 2-3. 16-17. 17-19

Palagi kong pupurihin ang Dakilang Poon natin.

Lucas 17, 7-10

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Nobyembre 07, 2011

Lunes Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon

Karunungan 1, 1-7
Salmo 138, 1-3. 4-6. 7-8. 9-10

Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

Lucas 17, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Nobyembre 06, 2011

Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon

Karunungan 6, 12-16
Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 7-8

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

1 Tesalonica 4, 13-18
Mateo 25, 1-13

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Nobyembre 05, 2011

Sabado Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon

Roma 16, 3-9. 16. 22-27
Salmo 144, 2-3. 4-5. 10-11

Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman.

Lucas 16, 9-15

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Nobyembre 04, 2011

Paggunita kay San Carlos Borromeo

Roma 15, 14-21
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

Lucas 16, 1-8

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Nobyembre 03, 2011

San Martin de Porres

Roma 14, 7-12
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang.

Lucas 15, 1-10

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Nobyembre 02, 2011

Paggunita sa Lahat ng mga Pumanaw na Kristiyano

2 Macabeo 12, 43-46
Salmo 103, 8 at 10. 13-14. 15-16. 17-18

Panginoo’y nagmamahal at maawain sa tanan.

Roma 8, 31b-35. 37-39
Juan 14, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Nobyembre 01, 2011

Dakilang Kapistahan ng Lahat ng mga Banal

Pahayag 7, 2-4. 9-14
Salmo 23, 1-2. 3-ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

1 Juan 3, 1-3
Mateo 5, 1-12a

« Basahin at Pakinggan »