Sunday, November 20, 2011

Mga Pagbasa – Linggo, Nobyembre 20, 2011

Dakilang Kapistahan ng Paghahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan

Ezekiel 34, 11-12. 15-17
Salmo 22, 1-2a. 2b-3. 5-6

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

1 Corinto 15, 20-26. 28
Mateo 25, 31-46

« Basahin at Pakinggan »