Saturday, November 12, 2011

Mga Pagbasa – Sabado, Nobyembre 12, 2011

Paggunita kay San Josafat

Karunungan 18, 14-16; 19, 6-9
Salmo 104, 2-3. 36-37. 42-43

Gunitain nang malugod ang dakilang gawa ng D’yos.

Lucas 18, 1-8

« Basahin at Pakinggan »