Thursday, November 17, 2011

Mga Pagbasa – Huwebes, Nobyembre 17, 2011

Paggunita kay Santa Isabel ng Unggaria

1 Macabaeo 2, 15-29
Salmo 49, 1-2. 5-6. 14-15

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Lucas 19, 41-44

« Basahin at Pakinggan »