Sunday, November 27, 2011

Mga Pagbasa – Linggo, Nobyembre 27, 2011

Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16. 18-19

Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan.

1 Corinto 1, 3-9
Marcos 13, 33-37

« Basahin at Pakinggan »