Sunday, May 29, 2011

Mga Pagabasa – Linggo, Mayo 29, 2011

Ikaanim na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 8, 5-8. 14-17
Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 at 20

Sangkalupaang nilalang galak sa Poo’y isigaw.

1 Pedro 3, 15-18
Juan 14, 15-21

« Basahin at Pakinggan »