Wednesday, May 18, 2011

Mga Pagbasa – Miyerkules, Mayo 18, 2011

Miyerkules sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 12, 24-14, 5a
Salmo 66, 2-3. 5. 6. at 8

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Juan 12, 44-50

« Basahin at Pakinggan »