March 2011

Mga Pagbasa – Miyerkules, Marso 9, 2011

Miyerkules ng Abo

Joel 2, 12-18
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 at 17

Poon, inyong kaawaan kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

2 Corinto 5, 20 – 6, 2
Mateo 6, 1-6. 16-18.

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Marso 8, 2011

Martes sa Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Tobit 2, 9-14
Salmo 111, 1-2. 7bk-8. 9

Sa Poong D’yos nasasalig ang puso ng taong mat’wid.

Marcos 12, 13-17

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Marso 7, 2011

Lunes sa Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Tobit 1, 3; 2, 1a-8
Salmo 111, 1-2. 3-4. 5-6

Mapalad s’ya na may takot sa D’yos na magandang-loob.

Marcos 12, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Marso 6, 2011

Ikasiyam na linggo sa Karaniwang Panahon

Deuteronomio 11, 18. 26-28. 32
Salmo 30, 2-3a. 3bk-4. 17 at 25.

D’yos ko, ako’y ipagtanggol at iligtas, Panginoon.

Roma 3, 21-25a. 28
Mateo 7, 21-2

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Marso 5, 2011

Sabado sa Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon

Sirak 51, 17-27
Salmo 18, 8. 9. 10. 11

Ating kabutiha’t lugod ay nasa loobin ng D’yos.

Marcos 11, 27-33

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Marso 4, 2011

Biyernes sa Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon

Sirak 44, 1. 9-13
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Marcos 11, 11-26

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Marso 3, 2011

Huwebes sa Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon

Sirak 42, 15-26
Salmo 32, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ang Poon ay nagsalita, kaya’t langit ay nalikha.

Marcos 10, 46-52

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Marso 2, 2011

Miyerkules sa Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon

Sirak 36, 1-2. 5-6. 11-17
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13

O Diyos ng sanlibutan, kami’y iyong kahabagan.

Marcos 10, 32-45

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Marso 1, 2011

Martes sa Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon

Sirak 35, 1-15
Salmo 49, 5-6. 7-8. 14 at 23

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Marcos 10, 28-31

« Basahin at Pakinggan »