Thursday, March 10, 2011

Mga Pagbasa – Huwebes, Marso 10, 2011

Huwebes kasunod ng Miyerkules ng Abo

Deuteronomio 30, 15-20
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Lucas 9, 22-25

« Basahin at Pakinggan »