Tuesday, March 15, 2011

Mga Pagbasa – Martes, Marso 15, 2011

Martes sa Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Isaias 55, 10-11
Salmo 33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19.

Mat’wid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan.

Mateo 6, 7-15

« Basahin at Pakinggan »