Sunday, March 27, 2011

Mga Pagbasa – Linggo, Marso 27, 2011

Ikatlong Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Exodo 17, 3-7
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin, huway n’yo s’yang salungatin.

Roma 5, 1-2. 5-8
Juan 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42

« Basahin at Pakinggan »