Saturday, March 12, 2011

Mga Pagbasa – Sabado, Marso 12, 2011

Sabado kasunod ng Miyerkules ng Abo

Isaias 58, 9b-14
Salmo 85, 1-2. 3-4. 5-6

Ituro mo ang ‘yong loob nang matapat kong masunod.

Lucas 5, 27-32.

« Basahin at Pakinggan »