Wednesday, March 9, 2011

Mga Pagbasa – Miyerkules, Marso 9, 2011

Miyerkules ng Abo

Joel 2, 12-18
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 at 17

Poon, inyong kaawaan kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

2 Corinto 5, 20 – 6, 2
Mateo 6, 1-6. 16-18.

« Basahin at Pakinggan »