Wednesday, February 23, 2011

Mga Pagbasa – Miyerkules, Pebrero 23, 2011

Paggunita kay San Policarpio, obispo at martir

Sirak 4, 12-22
Salmo 118, 165. 168. 171. 172. 174. 175.

Ang sa utos mo’y magmahal papayapa yaong buhay.

Marcos 9, 38-40

« Basahin at Pakinggan »