Tuesday, February 22, 2011

Mga Pagbasa – Martes, Pebrero 22, 2011

Kapistahan ng Luklukan ni Apostol San Pedro

1 Pedro 5, 1-4
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Mateo 16, 13-19

« Basahin at Pakinggan »