Wednesday, February 2, 2011

Mga Pagbasa – Miyerkules, Pebrero 02, 2011

Kapistahan ng Pagdadala kay Hesus na Panginoon sa Templo

Malakias 3, 1-4
Salmo 23, 7. 8. 9. 10

D’yos na makapangyariha’y dakilang hari kailanman.

Hebreo 2, 14-18
Lucas 2, 22-40

« Basahin at Pakinggan »