Thursday, February 10, 2011

Mga Pagbasa – Huwebes, Pebrero 10, 2011

Paggunita kay Santa Escolastica, dalaga

Genesis 2, 18-25
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Marcos 7, 24-30

« Basahin at Pakinggan »