Saturday, February 17, 2024

Sabado, Pebrero 17, 2024

Sabado kasunod ng Miyerkules ng Abo

Isaias 58, 9b-14
Salmo 85, 1-2. 3-4. 5-6

Ituro mo ang ‘yong loob
nang matapat kong masunod.

Lucas 5, 27-32

o kaya

Mga Pagpipiliang Pagbasa para sa
Paggunita sa Pitong Tagapagtatag ng Orden ng mga Lingkod ng Mahal na Birheng Maria

« Basahin at Pakinggan »