Friday, February 2, 2024

Biyernes, Pebrero 2, 2024

Kapistahan ng Pagdadala kay Hesus
na Panginoon sa Templo

Malakias 3, 1-4
Salmo 23, 7. 8. 9. 10.

D’yos na makapangyariha’y
dakilang hari kailanman.

Hebreo 2, 14-18
Lucas 2, 22-40
o kaya Lucas 2, 22-32

« Basahin at Pakinggan »