Mga Pagbasa – Lunes, Hunyo 11, 2018

June 11, 2018

Lunes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 17, 1-6
Salmo 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Sa pangalan ng Maykapal, tayo ay tinutulungan.

Mateo 5, 1-12

UNANG PAGBASA
1 Hari 17, 1-6

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, nagsalita kay Acab si Elias na taga-Tesbo: “Isinumpa ko, sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel na pinaglilingkuran ko: hindi uulan, ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi.”

Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Elias: “Umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Carit, sa silangan ng Jordan. Makaiinom ka ng tubig na batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain.”

Gayun nga ang ginawa niya: lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Carit, sa silangan ng Jordan. Umaga’t hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Sa batis naman siya umiinom.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Tugon: Sa pangalan ng Maykapal, tayo ay tinutulungan.

Sa gawi ng bundok, tumitingin ako,
saan manggagaling ang aking saklolo?
Ang hangad kong tulong, sa Diyos magmumula,
sa Diyos na lumikha ng langit at lupa.

Tugon: Sa pangalan ng Maykapal, tayo ay tinutulungan.

Huwag sana akong bayaang mabuwal,
handang lagi siya sa pagsasanggalang.
Ang tagapagtanggol ng bayang Israel
hindi natutulog at palaging gising.

Tugon: Sa pangalan ng Maykapal, tayo ay tinutulungan.

Ang D’yos na Panginoon, siyang magbabantay,
laging nasa piling, upang magsanggalang
di ka magdaramdam sa init ng araw,
kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan.

Tugon: Sa pangalan ng Maykapal, tayo ay tinutulungan.

Sa mga panganib, ika’y ililigtas
nitong Panginoon, siyang mag-iingat.
Saanman naroon, ikaw iingatan,
di ka maaano kahit na kailan.

Tugon: Sa pangalan ng Maykapal, tayo ay tinutulungan.

ALELUYA
Mateo 5, 12a

Aleluya! Aleluya!
Magdiwang kayo’t magsaya,
sa langit ay liligaya,
gagantimpalaan t’wina.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 1-12

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang makita ni Hesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya’y lumapit ang kanyang mga alagad, at sila’y tinuruan niya ng ganito:

“Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian.”
“Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos.”
“Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos.”
“Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi.”
“Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos.”
“Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos.”
“Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila’y ituturing ng Diyos na mga anak niya.”
“Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian.”
“Mapalad kayo kapag dahil sa aki’y inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 8 comments… read them below or add one }

Maria Eva June 10, 2018 at 8:36 pm

Good evening po, gusto ko lang po itanong kasi po sa Ordo ang nakalagay po yung pagbasa para po kay Saint Barnabas.Thanks po.

Reply

Shao June 11, 2018 at 5:17 am

Amen.

Reply

vhan June 11, 2018 at 6:08 am

Mateo 10 po dapat ang Gospel ngayon di ba po?

Reply

Rachel Dela Cruz June 11, 2018 at 6:44 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Maria Lourdes June 11, 2018 at 12:23 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Sally Bernardino June 11, 2018 at 2:13 pm

Praise To You Lord Jesus Christ!

Reply

Juliet M. Dominguez June 11, 2018 at 8:58 pm

Good evening po, pede po un readings from june 11 to june 16, 2018. Thaïnks po.

Reply

1 June 15, 2018 at 4:52 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: