Tuesday, December 29, 2015

Mga Pagbasa – Martes, Disyembre 29, 2015

Ika-5 Araw ng Pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang

1 Juan 2, 3-11
Salmo 95, 1-2a. 2b-3, 5b-6

Magalak ang kalangitan, at daigdig ay magdiwang.

Lucas 2, 22-35

« Basahin at Pakinggan »