January 2016

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 23, 2016

Sabado ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27
Salmo 79, 2-3. 5-7

Poon, kami’y ‘yong iligtas at tanglawan ng ‘yong sinag.

Marcos 3, 20-21

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 2, 2016

Paggunita kina Dakilang San Basilio at San Gregorio Nasianseno
mga Obispo at Pantas ng Simbahan

1 Juan 2, 22-28
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Juan 1, 19-28

« Basahin at Pakinggan »