Thursday, December 24, 2015

Mga Pagbasa – Huwebes, Disyembre 24, 2015

Pagmimisa sa Bisperas ng Pasko ng Pagsilang

Isaias 62, 1-5
Salmo 88, 4-5. 16-17. 27 at 29

Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.

Mga Gawa 13, 16-17. 22-25
Mateo 1, 1-25

« Basahin at Pakinggan »