Sunday, December 23, 2012

Mga Pagbasa – Linggo, Disyembre 23, 2012

Ika-apat na Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (K)

Mikas 5, 1-4a
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16. 18-19

Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan.

Hebreo 10, 5-10
Lucas 1, 39-45

« Basahin at Pakinggan »