Monday, April 11, 2011

Mga Pagbasa – Lunes, Abril 11, 2011

Lunes sa Ikalimang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Daniel 13, 41k-62
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Kahit sa daang madilim Panginoon ko’y kapiling.

Juan 8, 1-11

« Basahin at Pakinggan »