Sunday, April 24, 2022

Linggo, Abril 24, 2022

Ikalawang Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)

Mga Gawa 5, 12-16
Salmo 117, 2-4. 22-24. 25-27a

Butihing Poo’y purihin
pag-ibig n’ya’y walang maliw.

Pahayag 1, 9-11a. 12-13. 17-19
Juan 20, 19-31

« Basahin at Pakinggan »