January 2014

Mga Pagbasa – Martes, Enero 21, 2014

Martes ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Samuel 16, 1-13
Salmo 88, 20. 21-22. 27-28

Si David na aking lingkod ang hirang kong ibinukod.

Marcos 2, 23-28

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Enero 20, 2014

Lunes ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Samuel 15, 16-23
Salmo 49, 8-9. 16bk-17. 21 at 23

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Marcos 2, 18-22.

« Basahin at Pakinggan »