Thursday, January 30, 2014

Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 30, 2014

Huwebes ng Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Samuel 7, 18-19. 24-29
Salmo 131, 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14

Trono ni David ay laan sa Manunubos ng tanan.

Marcos 4, 21-25

« Basahin at Pakinggan »