March 2023

Martes, Marso 21, 2023

Martes sa Ika-4 na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Ezekiel 47, 1-9. 12
Salmo 45, 2-3. 5-6. 8-9

D’yos na makapangyariha’y
kapiling nating kanlungan.

Juan 5, 1-16

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Marso 20, 2023

Dakilang Kapistahan ni San Jose,
Kabiyak ng Puso ng Mahal na Birhen

2 Samuel 7, 4-5a. 12-14a. 16
Salmo 88, 2-3. 4-5. 27 at 29

Lahi niya’y walang wakas,
kailanma’y hindi lilipas.

Roma 4, 13. 16-18. 22
Mateo 1, 16. 18-21. 24a
o kaya Lucas 2, 41-51a

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Marso 19, 2023

Ikaapat na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda (A)

1 Samuel 16, 1b. 6-7. 10-13a.
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos,
hindi ako magdarahop.

Efeso 5, 8-14
Juan 9, 1-41
o kaya Juan 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Marso 18, 2023

Sabado sa Ika-3 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Oseas 6, 1-6
Salmo 50, 3-4. 18-19. 20-21ab

Katapatan ang naisin
kalakip ng paghahain.

Lucas 18, 9-14

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Marso 17, 2023

Biyernes sa Ika-3 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Oseas 14, 2-10
Salmo 80, 6k-8a. 8bk-9. 10-11ab. 14 at 17

Tinig ko’y iyong pakinggan,
ang sabi ng Poong mahal.

Marcos 12, 28b-34

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Marso 16, 2023

Huwebes sa Ika-3 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Jeremias 7, 23-28
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Lucas 11, 14-23

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Marso 15, 2023

Miyerkules sa Ika-3 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Deuteronomio 4, 1. 5-9
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

Mateo 5, 17-19

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Marso 14, 2023

Martes ng Ika-3 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Daniel 3, 25. 34-43
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin.

Mateo 18, 21-35

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Marso 13, 2023

Lunes sa Ika-3 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

2 Hari 5, 1-15a
Salmo 41, 2. 3; Salmo 42, 3. 4

Aking kinasasabikan
ang Diyos na nabubuhay.

Lucas 4, 24-30

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Marso 12, 2023

Ikatlong Linggo ng Apatnapung Araw ng Paghahanda (A)

Exodo 17, 3-7
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin,
huwag n’yo s’yang salungatin.

Roma 5, 1-2. 5-8
Juan 4, 5-42
o kaya Juan 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42

« Basahin at Pakinggan »