Sunday, March 16, 2014

Mga Pagbasa – Linggo, Marso 16, 2014

Ikalawang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Genesis 12, 1-4a
Salmo 32, 4-5. 18-19. 20 at 22

Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

2 Timoteo 1, 8b-10
Mateo 17, 1-9

« Basahin at Pakinggan »