September 2018

Mga Pagbasa – Lunes, Setyembre 24, 2018

Lunes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Kawikaan 3, 27-34
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino kayang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

Lucas 8, 16-18

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Setyembre 18, 2018

Martes ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 12, 12-14. 27-31a
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Lahat tayo’y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

Lucas 7, 11-17

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Setyembre 17, 2018

Lunes ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 11, 17-26. 33
Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Lucas 7, 1-10

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Setyembre 16, 2018

Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Isaias 50, 5-9a
Salmo 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

Kapiling ko habambuhay ang Panginoong Maykapal.

Santiago 2, 14-18
Marcos 8, 27-35

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Setyembre 11, 2018

Martes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 6, 1-11
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Lucas 6, 12-19

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 1, 2018

Sabado ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 1, 26-31
Salmo 32, 12-13. 18-19. 20-21

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Mateo 25, 14-30

« Basahin at Pakinggan »