December 2016

Mga Pagbasa – Biyernes, Disyembre 23, 2016

Ika-23 ng Disyembre sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Malakias 3, 1-4. 23-24
Salmo 24, 4bk-5ab. 8-9. 10 at 14

Itaas n’yo ang paningin, kaligtasa’y dumarating.

Lucas 1, 57-66

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Disyembre 20, 2016

Ika-20 ng Disyembre sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 7, 10-14
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ang Panginoo’y darating, s’ya’y dakilang Hari natin.

Lucas 1, 26-38

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Disyembre 15, 2016

Huwebes sa Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating

Isaias 54, 1-10
Salmo 29, 2 at 4. 5-6. 11 at 12a at 13b

Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

Lucas 7, 24-30

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Disyembre 14, 2016

Paggunita kay San Juan de la Cruz, Pari at Pantas ng Simbahan
Miyerkules ng Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 45, 6b-8. 18. 21b-25
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Lupang tiga’y ‘yong diligin, Poon, sa ‘yong pagdating.

Lucas 7, 19-23

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Disyembre 13, 2016

Paggunita kay Santa Lucia, Dalaga at Martir
Martes sa Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Sofonias 3, 1-2. 9-13
Salmo 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 at 23

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Mateo 21, 28-32

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Disyembre 7, 2016

Paggunita kay San Ambrosio, Obispo at Pantas ng Simbahan
Miyerkules sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 40, 25-31
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8 at 10

Panginoo’y papurihan, aba kong sariling buhay.

Mateo 11, 28-30

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Disyembre 3, 2016

Paggunita kay San Francisco Javier, pari
Sabado sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 30, 19-21. 23-26
Salmo 146, 1-2. 3-4. 5-6

Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Mateo 9, 35 – 10, 1. 6-8

« Basahin at Pakinggan »