Online Prayer Request

Naniniwala kami sa kapangyarihan at kahalagahan ng panalangin.

Kaya nais naming ipanalangin kayo at ang inyong mga natatanging intensyon at kahilingan. Ipadala ang inyong online prayer requests gamit ang form na ito.

Makatitiyak kayong isa-isa naming binabasa at sinasama sa aming pananalangin ang inyong mga ipinapadala.

Asahan ninyong isinasama namin ang inyong mga kahilingan at intensyon sa aming mga panalangin.

Alinsunod sa Data Privacy Act of 2012, mananatiling pribado ang datos na inyong ipinapadala sa amin. Malaya kayong makapipili kung anong datos ang inyong ipadadala sa amin. Inilalakag sa isang file na protektado ng password ang lahat ng datos na makokolekta. Tanging ang bumubuo lamang ng Awit at Papuri Communications at aming prayer partners ang maaaring magkaroon ng access sa inyong datos. Gagamitin lamang ang mga ito upang maisakatuparan ang inyong online prayer requests. Depende sa inyong pahintulot na inilagay sa form, maaaring ilathala sa aming videos, podcast, website, at social media pages ang piling di-sensitibong datos (tulad ng unang pangalan o first name) upang maipanalangin din ng buong Awit at Papuri community ang ipinadalang intensyon. Mananatili sa aming records ang inyong datos hanggang sa panahong maisama ito sa aming oras ng pananalangin. Kung may katanungan at requests na kaugnay sa data privacy, makipag-ugnayan lamang sa amin.