Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Huwebes, Setyembre 16, 2021

Paggunita kina Papa San Cornelio
at Obispo San Cipriano, mga martir

1 Timoteo 4, 12-16
Salmo 110, 7-8. 9. 10

Gawa’y napakadakila
ng Panginoong Lumikha.

Lucas 7, 36-50

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Setyembre 15, 2021

Paggunita sa Mahal na
Birheng Maria na Nagdadalamhati

1 Timoteo 3, 14-16
Salmo 110, 1-2. 3-4. 5-6

Gawa’y napakadakila
ng Panginoong Lumikha.

Juan 19, 25-27
o kaya Lucas 2, 33-35

o kaya

Piling Pagbasa para sa
Paggunita Mahal na Birheng Maria na Nagdadalamhati

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Setyembre 14, 2021

Kapistahan ng Pagtatampok sa Krus na Banal

Mga Bilang 21, 4b-9
Salmo 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Filipos 2, 6-11
Juan 3, 13-17

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Setyembre 13, 2021

Paggunita kay San Juan Crisostomo,
obispo at pantas ng Simbahan

1 Timoteo 2, 1-8
Salmo 27, 2. 7. 8-9

Ang Poon ay papurihan,
ako’y kanyang tinulungan.

Lucas 7, 1-10

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Setyembre 12, 2021

Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Isaias 50, 5-9a
Salmo 115, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

Kapiling ko habambuhay
ang Panginoong Maykapal
.

Santiago 2, 14-18
Marcos 8, 27-35

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Setyembre 11, 2021

Sabado ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Timoteo 1, 15-17
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5a at 6-7

Ngalan ng D’yos ay idangal
ngayon at magpakailanman.

Lucas 6, 43-49

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Setyembre 10, 2021

Biyernes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Timoteo 1, 1-2. 12-14
Salmo 15, 1-2a. at 5. 7-8. 11

D’yos ko, aking kapalara’y
manahin ang iyong buhay.

Lucas 6, 39-42

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Setyembre 9, 2021

Huwebes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay Pedro Claver, pari

Colosas 3, 12-17
Salmo 150, 1-2. 3-4. 5-6

Kayong lahat na may buhay,
papurihan ang Maykapal.

Lucas 6, 27-38

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Setyembre 8, 2021

Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria

Mikas 5, 1-4a
o kaya Roma 8, 28-30
Salmo 12, 6ab. 6kd

Ang lubos kong kasiyahan
ay magalak sa Maykapal.

Mateo 1, 1-16. 18-23
o kaya Mateo 1, 18-23

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Setyembre 7, 2021

Martes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Colosas 2, 6-15
Salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11

Ang Diyos ay mapagmahal,
tana’y pinauunlakan.

Lucas 6, 12-19

« Basahin at Pakinggan »