Jeric

Mga Pagbasa – Linggo, Marso 17, 2019

Ikalawang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda (K)

Genesis 15, 5-12. 17-18
Salmo 26, 1. 7-8. 9abk. 13-14

Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Filipos 3, 17 – 4, 1

Lucas 9, 28b-36

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Marso 10, 2019

Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay (K)

Deuteronomio 26, 4-10
Salmo 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15

Poon ko, ako’y samahan sa dusa at kahirapan.

Roma 10, 8-13
Lucas 4, 1-13

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Pebrero 27, 2019

Miyerkules ng Ika-7 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 4, 12-22
Salmo 118, 165. 168. 171. 172. 174. 175

Ang sa utos mo’y magmahal papayapa yaong buhay.

Marcos 9, 38-40

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 10, 2019

Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Isaias 6, 1-2a. 3-8
Salmo 137, 1-2a. 2bk-3. 4-5. 7k-8

Poon, kita’y pupurihin sa harap ng mga anghel.

1 Corinto 15, 1-11
Lucas 5, 1-11

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 3, 2019

Ikaapat na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Jeremias 1, 4-5. 17-19
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.

1 Corinto 12, 31 – 13, 13
Lucas 4, 21-30

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Enero 27, 2019

Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Nehemias 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Salmo 18, 8. 9. 10. 15

Espiritung bumubuhay, ang salita ng Maykapal.

1 Corinto 12, 12-30
Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Enero 20, 2019

Kapistahan ng Panginoong Hesus, Ang Banal na Sanggol (K)

Isaias 9, 1-6
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4. 5-6

Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Efeso 1, 3-6. 15-18
Lucas 2, 41-52

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Enero 13, 2019

Kapistahan ng Pagbibinyag sa Panginoon (K)

Isaias 42, 1-4. 6-7
Salmo 28, 1a at 2. 2ak-4. 3b at 9b-10

Basbas ng kapayapaa’y sa bayan ng Poong mahal.

Mga Gawa 10, 34-38
Lucas 3, 15-16. 21-22

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Disyembre 30, 2018

Kapistahan ng Banal na Mag-anak Hesus, Maria at Jose (K)

Sirac 3, 3-7. 14-17a
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Colosas 3, 12-21
Lucas 2, 41-52

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Disyembre 23, 2018

Ika-4 na Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (K)

Mikas 5, 1-4a
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16. 18-19

Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan.

Hebreo 10, 5-10
Lucas 1, 39-45

Basahin at pakinggan →